Wszyscy jesteśmy Kościołem - więc dbajmy o jego ciągły rozwój

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej 

 

 

 

Posługa Szafarzy adresowana jest przede wszystkim do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele parafialnym, a pragną częściej przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. Szafarze udzielają Komunii Świętej na terenie naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz w ważniejszych okresach liturgicznych. Oczywiście Szafarze mogą przyjeżdżać częściej.

 Bardzo prosimy o zgłaszanie tego faktu pod poniższe numery telefonów.

 

Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej w naszej parafii są:

 

Pan Zygmunt Ogorzałek tel. 500 773 949

         

Pan Jarosław Okulski  tel. 515 026 612

 

Pan Łukasz Kozioł  tel. 791 897 009

                       

 

Jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej,

 naśladując Twoją wielką miłość do Jezusa w Eucharystii, 

proszę Cię wyjednaj mi łaskę przyjmowania Chrystusa w Komunii św. 

w sposób godny, z głęboką wiarą, pobożnością i ufnością.

Pomóż mi służyć wszystkim pragnącym i potrzebującym Chrystusa 

oraz pozyskiwać dla wiary tych, którzy nie odczuwają głodu eucharystycznego

 i nie potrzebują obecności Boga w swoim życiu. 

Wysłuchaj moich modlitw i bądź mym opiekunem i orędownikiem u Boga.

 Wspieraj mnie na drodze do świętości. 

Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg pomnoży moją wiarę,

abym był zdolny pracować dla Jego chwały i zbawienia ludzi.

 Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Posługa dla chorych