"Jeżeli życie sprawia że nie możesz ustać, uklęknij"

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzcianie

Ogłoszenia parafialne

www.parafia-trzciana.pl

Wszyscy jesteśmy Kościołem - więc dbajmy o jego ciągły rozwój

6 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Niedziela Palmowa
5.04.2020 r.

1. Msze św. o 8.00 i 10.00 i o 12.00
Niedziela Palmowa to pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pana Jezusa. Niech będzie on naznaczony powagą i rozważaniem tajemnicy naszego odkupienia szczególnie w domach  w gronie rodziny. Ze względu na epidemie koronawirusa i ograniczoną do 5 osób uczestniczących w nabożeństwie nie ma poświęcenia palm ani procesji z palmami. Możemy przygotować sobie palmy w domach.
Dziś pierwsza niedziela kwietnia. Nie będzie zmiany tajemnic Róż Różańcowych. Członkowie Róż Różańcowych odmawiają te tajemnice, które mają.
Przypominam że na Mszy św. może uczestniczyć do 5 osób, które zamówiły intencje i wcześniej zgłosiły to księdzu proboszczowi.

W Triduum Paschalnym uczestniczy tylko asysta liturgiczna!!! Kościół będzie zamknięty dla innych wiernych. Nie będzie „Ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”.
Możemy łączyć się z uroczystościami w naszym kościele przez transmisje online (facebook parafialny)

 

 2. Wielki Czwartek.

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Zachęca się by zamiast tradycyjnego nawiedzenia „ciemnicy” odprawić w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się zeZbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.


3. Wielki Piątek.

Dzień śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Obowiązuje post ścisły i abstynencja.
O godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku – liturgia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia św. w naszych domach wyeksponujmy wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam aby w tym dniu w gronie rodziny odprawić nabożeństwo drogi krzyżowej i osobiste modlitwy, które pozwolą przyjąć owoce Męki Pańskiej. W miarę możliwości proszę przystroić przydrożne krzyże.

4. Wielka Sobota i Wigilia Paschalna.


Nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w kościele. Nie rezygnujemy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonujemy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.
W tym dniu trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.
Od godz. 9.00 będzie możliwość przyjść do kościoła na chwilę modlitwy zachowując przepisy bezpieczeństwa (5 osób w kościele). Zrobimy to rejonami:


9.00 – rejon 1
10.00 – rejon 2
11.00 – rejon 3
12.00 – rejon 4
13.00 – rejon 5 i 10
14.00 – rejon 6
15.00 – rejon 7
16.00 – rejon 8
17.00 – rejon 9


Bardzo proszę aby porządku czyli ilości osób w kościele na swoim rejonie pilnowali p. Radni lub osoby przez nich wyznaczone. W przedsionku Kościoła będzie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk.
Będzie wtedy możliwość skorzystania ze spowiedzi w następujących godzinach:


0d 9.00 do 10.30,   12.00 do 13.30   15.00 do 16.30 zachowując normy bezpieczeństwa

Z dekretu Ks. Biskupa: „W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie”. – Kościół jednak proponuje wiernym w tak nadzwyczajnych sytuacjach, jak obecna epidemia koronawirusa akt żalu doskonałego: „Zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.


Jak wzbudzić akt żalu doskonałego?
W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji)
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach sakramentalnej spowiedzi)

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51 (50)
4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy
5) przyjąć komunię św. (sakramentalnie lub duchowo)

W Wielką Sobotę wstrzymujemy się od spożywania pokarmów mięsnych.
O godz. 19.30 rozpoczniemy liturgię Wielkiej Soboty /Wigili Paschalnej / - poświęcenie ognia /w tym roku będzie to poświęcenie zapalonego znicza/, paschału, Orędzie wielkanocne, odnowienie przyrzeczeń chrztu i Msza św.. wszystkich którzy będą uczestniczyć za pośrednictwem mediów w liturgii Wigili Paschalnej zachęca się by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia. W związku z tym że w tym roku nie ma procesji rezurekcyjnej na zakończenie Wigili Paschalnej będą przez 15 minut biły dzwony.

5. Wielka Niedziela – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Msześw. O godz. 8.00, 10.00 (transmisja online), 12.00

6. Można jeszcze nabyć  wielkanocne paschaliki i baranki na stół wielkanocny. Ofiarami wspieramy dzieło Caritas. Ofiara za Paschalik 6 zł. Aby móc to zrobić od poniedziałku od godz. 8.00 będzie otwarty przedsionek kościoła w którym będą wyłożone paschaliki i baranki.

10. Niech dni Męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zjednoczą nas na wspólnej modlitwie, umocnią w budowaniu jedności i pokoju oraz przyczynią się do przeżycia mimo tych trudnych chwil pełni świątecznej radości. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

11. Msze św. od 6.04. – 12.04. 2020 r.

Poniedziałek: 7.00 – O wyrwanie z pokus szatańskich dusz konających
Ks. Sławek - + Janina Urban od rodziny Augustyńskich

Wtorek: 7.00 – ++ Roman i Waleria Soboń i synowie Kazimierz i Izydor
Ks. Sławek - + Janina Urban od rodziny Niejadlików z Tarnowa

Środa: 7.00 – ++ Edmund, Czesława i Janusz Padykuła w rocz. śm. Czesławy
Ks. Sławek - + Janina Urban od rodziny z Odporyszowa

Wielki Czwartek: 18.00 – + Arcybiskup Zygmunt Zimowski od Anny i Kazimierza Krużel z USA


Wielki Piątek:  18.00 – / Liturgia W. Piątku- nie ma Mszy św. /

Wielka Sobota:  19.30 – + Stanisław Urban w 30 dz. po śm. od siostry z rodzina

Niedziela Wielkanocna: 

8.00 -  Za parafian
10.00 -  ++ Józef i Cecylia Wilk
Ks. Sławek – Msze gregoriańskie (1) + Stanisława Kłusek
12.00 -  w 35 rocz. ślubu Alicji i Andrzeja w podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej od dzieci