Aktualności

www.parafia-trzciana.pl

"Jeżeli życie sprawia że nie możesz ustać, uklęknij"

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzcianie

Młodzieżowe Czuwania Modlitewne

w każdy I piątek miesiąca

Msza Święta z kazaniem dla dzieci

08.12.2019r. - 11:00

Wszyscy jesteśmy Kościołem - więc dbajmy o jego rozwój

18 listopada - bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc

Bł. Karolina urodziła się w roku 1898 w ubogiej rodzinie wiejskiej w miejscowości Wał-Ruda, w nszej diecezji tarnowskiej. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Na początku pierwszej wojny światowej, dnia 18 listopada 1914 roku z ręki żołnierza armii rosyjskiej poniosła śmierć męczeńską broniąc cnoty czystości.

 

 

20 listopada - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Rafał, w świecie Józef Kalinowski, urodził się w Wilnie w roku 1835. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania w roku 1863 przyłączył się do walczących i był jednym z jego przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na 10 lat przymusowych robót na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych i został wyświęcony na kapłana w roku 1882. Odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł w Wadowicach dnia 15 listopada 1907 roku.

 

 

21 listopada - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

 

To wydarzenie z życia Maryi znamy jedynie z przekazów Tradycji. Opis znajdujemy w "Protoewangelii Jakuba", apokryficznym tekście z ok. 140 roku. Święci Joachim i Anna stali się rodzicami Maryi w bardzo późnym wieku. Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę do świątyni, kiedy Maryja miała zaledwie trzy lata. Fakty te powtarzają apokryfy z VI wieku: "Księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela" oraz "Ewangelia Narodzenia Maryi".

 Co to są apokryfy? To teksty, które nie należą do kanonu Pisma Świętego. Nie wyklucza to jednak faktu, że niektóre z tych opowieści zawierają pewne prawdziwe elementy. Po usunięciu legendarnych szczegółów owych przekazów Kościół włączył wydarzenie ofiarowania do liturgii. Najpierw w Jerozolimie, gdzie w 543 roku poświęcono bazylikę Najświętszej Maryi Panny na pamiątkę Jej Ofiarowania. Później w Kościele Wschodnim. Z kolei na Zachodzie w 1374 roku papież Grzegorz XI zatwierdził to wspomnienie, a papież Sykstus V rozciągnął na cały Kościół.

 

 

22 listopada - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Według tradycji Cecylia, mieszkanka Rzymu, ślubowała dziewictwo z miłości ku Chrystusowi i poniosła śmierć za wiarę. W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej czci. Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej.

W najbliższą niedzielę tj. 24.11.2019. będzie dostępne drugie wydanie kwartalnika parafialnego "Jesteśmy Kościołem". Kwartalnik jest przygotowywany głównie przez młodzież z naszej wspólnoty parafialnej. Egzemplarz jest bezpłatny ale młodzież prosi o wolne datki do skarbonki. Uzbierane pieniądze chcą przeznaczyć na paczki świąteczne dla chorych i starszych z naszej parafii.