Aktualności

www.parafia-trzciana.pl

"Jeżeli życie sprawia że nie możesz ustać, uklęknij"

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzcianie

Młodzieżowe Czuwania Modlitewne

w każdy I piątek miesiąca

Msza Święta z kazaniem dla dzieci

10.11.2019r. - 11:00

 

15.10 - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

 

Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada urodziła się w roku 1515 w  Ávili. W dwudziestym roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Za natchnieniem Bożym przeprowadziła reformę swojego zakonu mimo wielu przeciwności. Na podstawie własnych doświadczeń napisała szereg dzieł zawierających głęboką naukę o życiu mistycznym. Zmarła 15 października 1582 roku. Wraz ze świętym Janem od Krzyża jest uważana za założycielkę karmelitów bosych.Kanonizowana została 40 lat po śmierci przez papieża Grzegorza XV. W roku 1970 papież Paweł VI nadał jej tytuł doktora Kościoła. Jej książki są integralną częścią literatury hiszpańskiego Renesansu, jak również chrześcijańskiego mistycyzmu i medytacji.

 

16.10 - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

 

Jadwiga urodziła się w Bawarii około roku 1174. Pochodziła z możnego rodu hrabiów Andechs. Otrzymała staranne wykształcenie i religijne wychowanie w klasztorze benedyktynek. Zgodnie ze średniowiecznymi zwyczajami, już jako 12-letnia dziewczyna została wydana za mąż, za wrocławskiego księcia Henryka Brodatego. Miała z nim siedmioro dzieci. Oboje z mężem prowadzili pobożne życie. Jadwiga otaczała troską ubogich i chorych, dla których fundowała szpitale. Po śmierci męża schroniła się do klasztoru w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 roku.Uznawana jest za patronkę Polski i Śląska, a także małżeństw i chrześcijańskich rodzin. W XX wieku czczona jest jako patronka pojednania polsko-niemieckiego.

 

17.10 - Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

 

Ignacy urodził się ok. 30 roku. Według legendy, miał być tym dzieckiem, które Jezus postawił przed swoimi uczniami i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Był trzecim biskupem Antiochii. Skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta został przewieziony do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską ok. 107 roku za panowania cesarza Trajana.

W drodze do Rzymu wysłał siedem listów do różnych Kościołów. W tych listach wyłożył naukę o Chrystusie, o Kościele i o życiu chrześcijańskim. Jest jednym z pierwszych ojców Kościoła czyli Ojcem Apostolskim. Jego imię wymienione w I Modlitwie Eucharystycznej.

 

18.10 - Święto św. Łukasza Ewangelisty

 

Tradycja kościelna utożsamia św. Łukasza z autorem trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Był Grekiem, pochodził z pogańskiej rodziny, która mieszkała w Antiochii Syryjskiej. Z zawodu był lekarzem. Przyjął chrzest podczas drugiej podróży misyjnej św. Pawła Apostoła (ok. 50 r.) i został jego uczniem. Jako jego najwierniejszy towarzysz był z Pawłem w Rzymie, Macedonii i Grecji. Według przekazów św. Łukasz zmarł w Beocji, mając 84 lata. Miejsce jego grobu nie jest znane. Za najbardziej prawdopodobne miejsce uważa się Efez lub Teby.

Późna legenda, której ślady spotykamy po raz pierwszy dopiero w VI w. mówi, iż św. Łukasz był malarzem ikon. Przypisuje mu się autorstwo wielu z nich, w tym powszechnie czczonego w średniowiecznym Bizancjum obrazu Marii Theotokos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy jesteśmy Kościołem - więc dbajmy o jego rozwój

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 15 sierpnia 2019r. został wydany pierwszy egzemplarz kwartalnika parafialnego "Jesteśmy Kościołem" w ilości 60 szt., który bardzo szybko znalazł swoich odbiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do wersji elektronicznej

 

Szafarze z naszej parafii, w pierwszej kolejności będą go dostarczać m.in. osobom starszym i chorym, których odwiedzają z Komunią św.

 

Aby można było kontynuować to dzieło, gorąco zapraszamy wszystkich parafian chętnych do włączenia się w jego budowanie. Gazetka będzie się ukazywać raz na kwartał.