Aktualności

www.parafia-trzciana.pl

"Jeżeli życie sprawia że nie możesz ustać, uklęknij"

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzcianie

Młodzieżowe Czuwania Modlitewne

w każdy I piątek miesiąca

Msza Święta z kazaniem dla dzieci

08.09.2019r. - 11:00

 

6 czerwca - Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Tym wezwaniem wierzący rozpoczyna i kończy modlitwę osobistą, tymi słowami rozpoczyna się i kończy każda Msza Święta. Jednak Trójca Święta jest dla nas przede wszystkim wielką tajemnicą: Ojciec, Syn, Duch Święty – Jeden Bóg, a w Trzech Osobach.

Wiara w Trójcę jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy jest dogmatem wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie - Bogu.

Można również przytoczyć wiele miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Na przykład - jeden z najbardziej wymownych fragmentów - gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35)

 

17 czerwca - Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

 

Adam Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem w roku 1845. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo i oddał się służbie ubogim, a następnie założył Zgromadzenie Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł w Krakowie w roku 1916. Dnia 22 czerwca 1983 w Krakowie papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w roku 1989 ogłosił świętym.

 

20 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

Uroczystość Bożego Ciała stanowi dla katolików wyraz uwielbienia i okazję do oddania czci Sakramentowi Eucharystii. Tego dnia w Kościele odbywa się msza, a po niej uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem.

Geneza dnia jest ściśle związana z objawieniami św. Julianny z Cornillon (1192-1258). Uroczystość została ustanowiona w celu podkreślenia jednego z najważniejszych dogmatów naszej wiary, zgodnie z którym Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, a ów cud konsekracji dokonuje się na ołtarzu podczas każdej mszy świętej.

Święto to ustanowił biskup Robert z Thourotte w 1246 roku dla diecezji Liege. Oficjalnie Boże Ciało miało zostać wpisane do kalendarza liturgicznego już w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Ostatecznie jednak uroczystość ogłosił papież Jan XXII w 1317 r. W Polsce obchody Bożego Ciała odbyły się po raz pierwszy w 1320 roku w diecezji krakowskiej.

Uroczystość miała przypadać w czwartek, ponieważ dzień ten upamiętnia wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. Uznano jednak, że szczególny charakter Wielkiego Tygodnia nie pozwala na radosne obchodzenie święta, dlatego powinno się je ustalić w innym (czwartkowym) terminie. Po Bożym Ciele przez osiem dni trwa oktawa Bożego ciała (codzienne odbywają się specjalne msze św. z procesjami), którą kończy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

21 czerwca - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

 

Gonzaga Alojzy urodził się w roku 1568 koło Mantui w Longobardii jako najstarszy syn w książęcej rodzinie Ferdynanda di Castiglione. Był paziem na dworach w Mantui i Florencji oraz Hiszpanii (na dworze króla Filipa II) Pobożnie wychowany przez matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu jezuitów w Rzymie. W 1585 r. rozpoczął nowicjat. Zmarł nie doczekawszy święceń w wieku 23 lat opiekując się chorymi podczas epidemii dżumy w Rzymie. Zaraził się i zmarł w roku 1591. Obok św. Stanisława Kostki jest jednym z najmłodszych kanonizowanych jezuitów.